2395x bekeken

Update 17-1: Kort geding 21-1 ingetrokken !!!! Wat zijn de vervolgstappen?

Gunningsbeslissing Rijksbrede aanbesteding Inkoopadvies ingetrokken -Voorlopig-

Op 19 november jl hebben wij de voorlopige gunningsbeslissing bekend gemaakt op aanbestedingsmakelaar.nl. Naar nu blijkt kan één van de inschrijvers zich niet met de gunningsbeslissing van 19 november 2019 verenigen. Reden waarom zij een kort geding aanhangig heeft gemaakt.

Naar aanleiding van deze dagvaarding heeft het Rijk – na intern beraad - besloten om de gunningsbeslissing van 19 november 2019 in te trekken voor alle percelen (!) te weten perceel 1 “Inhuur Inkoopadvies”, perceel 2 “Resultaatgericht Inkoopadvies” en perceel 3 “Contract- en leveranciersmanagement (inhuur-/ resultaatverplichting)”. De deelnemende organisaties zijn verzocht om - lopende dit proces- toch hun aanbieding gestand te doen tot 30-april as.

Een spannende periode voor alle betrokkenen; moet de aanbesteding opnieuw of volgt wellicht een nieuwe beoordeling? Uiteraard volgen wij dit op de voet!


Jurisprudentie